Arbomeerwaarde - Zo helpen wij

Zo helpen wij

Er zijn verschillende mogelijkheden die jou helpen om meer impact en rendement te halen uit jouw Arbo en verzuimbeleid. Daar spelen we op in door verschillende wijzen van dienstverlening en producten aan te bieden. Samen kijken we naar jouw specifieke Arbo of verzuimvraagstuk zodat we jou een maatwerk voorstel kunnen aanbieden. Ben jij benieuwd of wij bij jou passen? Laten we verbinding maken!

Na onze samenwerking:

 • Heb je overzicht in de Arboregels en arbeidsrisico’s van jouw organisatie.
 • Heb je handvatten die helpen bij het ontwikkelen en verbeteren van je Arbo en verzuimbeleid.
 • Herken je eenvoudig problemen en lost deze makkelijk op.
 • Voldoet jouw Arbo en verzuimbeleid aan de Arbowet en Regelgeving.
 • Heb je inzicht om meer grip te hebben op verzuim.
 • Zie je mogelijkheden en kansen rondom persoonlijke werkbeleving.
 • Heb je een basisstructuur voor continuïteit in Arbo en verzuim bedrijfsvoering.
 • Heb je een werkwijze om samen groeimogelijkheden te creëren.
 • Zijn jouw medewerkers meer bewust van Arborisico’s.
 • Heb je tools om veiligheids-, gezondheid en verzuimgedrag bespreekbaar te maken.
 • Heb je een plan van aanpak zodat jezelf richting kunt geven aan Arbo en verzuimoplossingen op korte en lange termijn.
 • Kun je de opgedane kennis zelf verder uitbouwen in je Arbo en verzuimbeleid.

Dienstverlening

Interim

Heb je behoefte aan een wat langere periode van ondersteuning, is jouw Arbo en verzuim collega tijdelijk afwezig of heb je extra denkkracht en handjes nodig voor het opzetten van jouw Arbo en verzuimorganisatie? Je hecht waarde aan een start en einddatum? Kies voor onze interim-oplossing!  Glashelder, tijdelijk en optimaal afgestemd op jouw behoefte. Wij helpen jou bij het richting geven en vasthouden van jouw koers in Arbo en verzuimbeleid.

Projecten

Wil jij tijdelijk meer focus op een bepaald Arbo en verzuim thema, kun je ondersteuning gebruiken bij het opzetten en implementeren of wil je hulp bij het optimaliseren van het desbetreffende beleid? Je weet niet goed hoe je je ambitie kunt realiseren? Maak gebruik van onze projectervaring! Wij ondersteunen jou bij het maken van je projectplan en houden een vinger aan de pols bij de uitvoering van het plan van aanpak.

Strippenkaart

Kun je wel wat hulp gebruiken voor het verwerken van nieuwe Arbo en verzuim regelgeving, een brainstormsessie over een Arbo en verzuimprobleem of andere Arbo en verzuim klussen? Maar weet je nog niet precies wanneer en hoe vaak? Koop een strippenkaart! Makkelijk, flexibel en zonder kleine lettertjes. Handig als je bepaalde kennis en kunde niet in huis hebt, dan staan wij voor je klaar. De strippenkaart is 18 maanden geldig.

Wij hebben klanten geholpen bij de volgende Arbo en verzuimvraagstukken

A
Arbo-organisatie (inrichten)
Arbobeleid
Arbojaarplan & jaarverslag
Arbo inkoop
Alcohol, drugs en medicijnen
Agressie en geweld (ongewenst gedrag)

B
Bedrijfsnoodplan (BHV)
Bedrijfshulpverlening (BHV)
Bedrijfsontruiming (oefening BHV)
Beeldschermwerk (RSI/CANS)
Beleid op Arbothema

C
Certificeringen producten
Checklijsten Veiligheid Gezondheid Welzijn

D
Detacheringen (Arbochecklijst)
Detacheringsprotocol
Duurzame inzetbaarheid
Discriminatie (ongewenst gedrag)

F
Fysieke belasting

G
Gevaarlijke stoffen
Grieppandemie (o.a. covid-19)
Gewenste omgangsvormen

H
HACCP (hygiëne code)
Hitteplan (zomer)
Hulpmiddelen (medisch)

I
Inspectie SZW
(begeleiding boete traject)

K
Klimaat (koude/warmte/tocht/licht)
Keuringen machines NEN 3140
Klokkenluidersregeling
Klachtenregeling

L
Lawaai (geluid)

M
Machineveiligheid
Medewerker tevredenheidsonderzoek
Maatschappelijk verantwoord ondernemen

O
Ongewenste omgangsvormen
Ongevallen
Ontwikkeling Arbo teams
OR training Arbo (VGWM)

P
Psychosociale arbeidsbelasting (PSA)
Prik, snij, spat en bijtincidenten
Preventief Medisch Onderzoek (PMO)
Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)
Preventiemedewerker (training)
Vertrouwenspersoon (gecertificeerd)
Periodiek arbeidsgeneeskundig onderzoek
Pesten (ongewenst gedrag)

R
Regresrecht (ongeval derden)
Risico  inventarisatie & Evaluatie
(Q) RI&E (quikscan)
(A) RI&E (aanvullende)
RI&E plan van aanpak

S
Seksuele intimidatie (ongewenst gedrag)

T
Taak Risico Analyse (TRA)
Toolboxen op Arbothema
Toezicht (borgen)

V
Vitaliteit
Veiligheidschecklijst Aannemers (VCA)
Veiligheidschecklijst Uitzendorganisatie (VCU)
Voorlichting (toolbox Arbothema)
Verzuimtraining
Veiligheidsrondgang

W
Werkplekonderzoek (ergonomie)
Werkgeluk
Wet verbetering Poortwachter
Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen
Wet arbeid en zorg (WAZO)

Z
Ziekteverzuim (regie op verzuim)
Zwangerschap en arbeid

Producten

Toolboxen

Wil jij het bewustzijn vergroten in veilige en gezonde arbeidsomstandigheden, jouw medewerkers hulp bieden bij het maken van veiligere en gezondere keuzes in de uitvoering van het werk of introductievoorlichting voor nieuwe leidinggevenden, medewerkers of ingehuurd personeel (derden)? Gebruik onze toolboxen! Korte, krachtige bijeenkomsten met een gratis naslagwerk. Wij helpen jou bij de Arboverplichting van voorlichting en onderricht geven.

Workshops

Ga je voor ontwikkeling van het aanwezige potentieel, voor meer verdieping en expertise over het desbetreffende Arbothema of ruimte voor kennisdeling en interactiviteit? Kies voor onze workshops! Leuk, praktisch en leerzaam. Je medewerkers oefenen praktijksituaties en leren van elkaar. Wij ondersteunen jou bij het leerproces waarin medewerkers meer eigenaarschap nemen in de uitvoering van het desbetreffende Arbo thema.

Trainingen

Geloof jij in de kracht van herhaling, een omgeving die de deskundigheid en vaardigheden van medewerkers vergroot of persoonlijke groei door diepgaander en intensiever samen te werken?  Kies voor onze trainingen!  Betekenisvol, participatief en vraaggericht. Wij helpen jou met een leeromgeving waarin medewerkers gaandeweg onveilige gewoontes omzetten naar veilig en gezond automatisme.

“Vaak moet er iets gebeuren, voordat er iets gebeurt”

– Johan Cruijf 1947-2016