Arbomeerwaarde - Zo helpen wij

Zo helpen wij

Wij ontzorgen jou bij arbo & verzuim, veiligheid, gezondheid en welzijnsvraagstukken. Wij helpen jou bij het vergemakkelijken van de Wettelijke arbo verplichten die er zijn voor werkgever en werknemer. Wij sleutelen aan wat vanzelfsprekend lijkt, delen opvallende inzichten en zetten oplossingsrichtingen op hun plek in een plan. Wij ondersteunen jou bij de uitvoering van het plan.

Helpen mee bij de voortgang van het plan en geven adviezen zodat je makkelijk kunt (bij)sturen op doelen en resultaat. Dit doen we op basis van een integrale kijk op Arbo en jouw wensen met betrekking tot je eigen (arbo)bedrijfsvoering. Met als doel dat jij in de toekomst meer arbo impact en rendement haalt voor jouw organisatie, team en medewerkers. Ben jij benieuwd of wij bij jou passen? Laten we verbinding maken!

Dienstverlening

Interim

Heb je behoefte aan een wat langere periode van ondersteuning, is jouw Arbo collega tijdelijk afwezig, heb je extra denkkracht en handjes nodig voor het opzetten van jouw Arbobeleid en organisatie. Hecht je waarde aan een start en einddatum? Kies voor onze interim-oplossing!  Glashelder, tijdelijk en optimaal afgestemd op jouw behoefte. Wij helpen jou bij het richting geven en vasthouden van jouw Arbo koers.

Projecten

 Wil jij tijdelijk meer focus op een bepaald Arbo thema, kun je ondersteuning gebruiken bij het opzetten en implementeren van beleid, wil je hulp bij het optimaliseren van het desbetreffende beleid. Je weet niet goed hoe je jou ambitie kunt realiseren? Maak gebruik van onze projectervaring! Wij ondersteunen jou bij het maken van een projectplan en houden een vinger aan de pols bij de uitvoering van het plan van aanpak.

Strippenkaart

Kun je wel wat hulp gebruiken bij alle voorkomende Arbo klussen, wil je een onafhankelijk advies, kun je niet inschatten wat er aan Arbo werk ligt, wil je inkoopuren uitsmeren over een jaar, weet je nog niet precies wanneer en hoe vaak? Koop een strippenkaart! Makkelijk, flexibel en zonder kleine lettertjes. Handig als je bepaalde kennis en kunde niet in huis hebt, dan staan wij voor je klaar. De strippenkaart is 18 maanden geldig.

Producten

Wij hebben klanten geholpen met de volgende vraagstukken over Arbo.

A
Arbo-organisatie (inrichten)
Arbobeleid
Arbojaarplan & jaarverslag
Arbo inkoop
Alcohol, drugs en medicijnen
Agressie en geweld (ongewenst gedrag)

B
Bedrijfsnoodplan (BHV)
Bedrijfshulpverlening (BHV)
Bedrijfsontruiming (oefening BHV)
Beeldschermwerk (RSI/CANS)

C
Certificeringen producten
Checklijsten Veiligheid Gezondheid Welzijn

D
Detacheringen (Arbochecklijst)
Detacheringsprotocol
Duurzame inzetbaarheid
Discriminatie (ongewenst gedrag)

F
Fysieke belasting

G
Gevaarlijke stoffen
Gewenste omgangsvormen

H
HACCP (hygiëne code)
Hitteplan (zomer)
Hulpmiddelen (medisch)

I
Inspectie SZW
(begeleiding boete traject)

K
Klimaat (koude/warmte/tocht/licht)
Keuringen machines NEN 3140
Klokkenluidersregeling
Klachtenregeling

L
Lawaai (geluid)

M
Machineveiligheid
Medewerker tevredenheidsonderzoek
Maatschappelijk verantwoord ondernemen

O
Ongewenste omgangsvormen
Ongevallen
Ontwikkeling Arbo teams
OR training Arbo (VGWM)

P
Psychosociale arbeidsbelasting (PSA)
Prik, snij, spat en bijtincidenten
Preventief Medisch Onderzoek (PMO)
Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)
Preventiemedewerker (training)
Vertrouwenspersoon (gecertificeerd)
Periodiek arbeidsgeneeskundig onderzoek
Pesten (ongewenst gedrag)
Pandemie (o.a. covid 19)

R
Regresrecht (ongeval derden)
Risico  inventarisatie & Evaluatie
(Q) RI&E (quikscan RI&E)
(A) RI&E (aanvullende RI&E)
RI&E plan van aanpak

S
Seksuele intimidatie (ongewenst gedrag)

T
Taak Risico Analyse (TRA)
Toolboxen op Arbothema
Trainingen op Arbothema

V
Vitaliteit beleid
Veiligheidschecklijst Aannemers (VCA)
Veiligheidschecklijst Uitzendorganisatie (VCU)
Veiligheidsrondgang
Verzuimbeleid

W
Werkplekonderzoek (ergonomie)
Werkgeluk
Wet verbetering Poortwachter
Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen
Wet arbeid en zorg (WAZO)

Z
Zwangerschap en arbeid

“Vaak moet er iets gebeuren, voordat er iets gebeurt”

– Johan Cruijf 1947-2016