Privacyverklaring

arbomeerwaarde.nl gevestigd aan de Emmastraat 7 te Dinxperlo is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Emmastraat 7, NL-7091BN Dinxperlo, telefoonnummer +31.(0)622747807.
Arnold van der Meer is de Functionaris Gegevensbescherming van arbomeerwaarde.nl en is te bereiken via het contactformulier.

Persoonsgegevens die ik verwerk
arbomeerwaarde.nl verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn dienst en/of u deze zelf aan mij versterkt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:
– Bedrijfsnaam,
– Adresgegevens van het bedrijf,
– Telefoonnummer,
– E-mail adres.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk
arbomeerwaarde.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor het volgende doel:
– Om u te kunnen bezoeken, bellen of e-mailen indien u dit wenst om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren.

Geautomatiseerde besluitvorming
arbomeerwaarde.nl neemt geen besluit op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen zonder dar daar een mens tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
arbomeerwaarde.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om het doel te realiseren waarvoor ik uw gegevens verzamel.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u doen door contact op te nemen via het contactformulier. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door arbomeerwaarde.nl en heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid, dat betekent dat u een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van u beschik in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over gegevensverwerking, stuur dan via het contactformulier een gespecificeerd verzoek. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak een kopie van uw pasfoto. Dit ter bescherming van uw privacy. arbomeerwaarde.nl zal zo snel mogelijk, in ieder geval binnen 4 weken op uw verzoek reageren. arbomeerwaarde.nl wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe ik persoonsgegevens beveilig
arbomeerwaarde.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via het contactformulier.