Hoe meer je jezelf bent, hoe minder je als iedereen bent, dat maakt je uniek.

Onze visie is dat wij (Arbomeerwaarde) geloven in de unieke persoonlijke eigenschappen van mensen en zijn ervan overtuigd dat deze persoonlijke eigenschappen -van het grootste kapitaal in uw organisatie- waarde toevoegt aan en verschil maakt in veilige en gezonde arbeidsomstandigheden.

De waarden die voor Arbomeerwaarde belangrijk zijn vanuit onze visie zijn:

  • Geloofwaardigheid
   Duidelijke afspraken en gemeenschappelijke doelen want mensen gaan dan stappen nemen en in beweging komen.
  • Ontwikkeling
   Jezelf kennen en de ander begrijpen zodat de verbinding met elkaar groeit en het vertrouwen in elkaar vergroot.
  • Experimenteren
   Samen oefenen in het anders doen omdat teams en individuen dan sterker de eigen veranderbereidheid voelen.
  • Doel en procesgericht
   Het vieren van resultaten waardoor teams makkelijker gaan zoeken naar nieuwe mogelijkheden om problemen te benoemen en op te lossen.