De moeilijkheid ligt niet zozeer in het ontwikkelen van nieuwe ideeën maar om te ontsnappen aan de oude.

Arnold van der meer (1967) is de eigenaar van Arbomeerwaarde. Arnold werkt als ZZP-er of met partners uit het Arbomeerwaarde netwerk. Op Landelijk niveau is hij betrokken geweest bij de Arbocatalogussen van de Sociale Werkvoorziening. In de regio midden Oost is hij lid van de Arboprofessionals Sociaal Domein en bij netwerken over persoonlijke ontwikkeling.

Arnold is afgestudeerd in Personeel en Organisatiemanagement (bachelor) en in Arbomanagement (register gecertificeerd bachelor). Hij is generalist in organisatie en mens vraagstukken en specialist in veiligheid, gezondheid en welzijn aspecten. Arnold heeft ervaring in het schrijven van Arbo beleid, het beleid implementeren, het toetsen van het beleid en op basis van de uitkomsten uit de toets, verbetervoorstellen maken voor een update van het beleid.

Door deze ervaring is er contact en samenwerking op strategisch, tactisch en uitvoerend niveau en indien van toepassing ook met de Ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging. Integraal denken, voelen en doen zijn de kenmerken die bij Arnold en de partners uit het Arbomeerwaarde netwerk passen. Arbomeerwaarde geeft nazorg na een opdracht omdat we professionals zijn die oprecht betrokken zijn en waarde hechten aan duurzame klantrelaties.