Geven is een zaak van talent.

De missie van Arbomeerwaarde is het vergroten van Arbobewustzijn en het bevorderen van preventief gedrag. Zodat bedrijven of organisaties in de toekomst steeds meer zelf preventieve maatregelen gaan nemen die een bijdrage leveren aan veilige en gezonde arbeidsomstandigheden. We passen hierbij een kwaliteitscirkel -verbetercyclus- toe. Hierin stimuleren we directie, management en medewerkers om verantwoordelijkheid te nemen en te geven.

Gedurende uw samenwerking met Arbomeerwaarde, helpt Arbomeerwaarde u en uw medewerkers in het steeds meer overzicht krijgen van relevante Arbowetgeving zodat u in de toekomst steeds makkelijker structuur kunt geven aan uw Arbo organisatie. Terwijl u en uw medewerkers groeien in het proces wordt het Arbobewustzijn sterker waardoor teams zich beter gaan voelen in resultaatgericht werken naar veilige en gezonde arbeidsomstandigheden.