Hoe meer je jezelf bent, hoe minder je als iedereen bent, dat maakt je uniek.
Wat is uw rendement op de investering die u wilt doen?

TNO en het CBS voeren de NEA (Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden) uit in samenwerking met het ministerie van SZW. Het doel van de NEA is om tegemoet te komen aan de informatiebehoefte van de overheid, werkgevers, vakbonden, brancheorganisaties, etc. Dit onderzoek geeft de volgende rendementsindicatie aan op basis van Arbomanagement:

Investering
1 euro
1 euro
Tijdsbestek
1-2 jaar
3-5 jaar
Rendement
1-2 euro
1-4 euro
Wat zijn de opbrengsten van uw investering?

• Een medewerker presteert beter als hij zich veilig voelt.
• Goede arbeidsomstandigheden verhogen de motivatie en tevredenheid van medewerkers.
• Door een grotere motivatie ligt de productie hoger.
• Medewerkers werken langer en met meer werkplezier door.
• Daardoor is het verloop beperkt en is het gemakkelijker om nieuwe medewerkers te werven.
• Veilig en gezond werken draagt bij aan een positief imago van uw organisaties.
• Goede arbeidsomstandigheden maakt dat medewerkers minder snel verzuimen.
• Veilig en gezond werken voorkomt ongevallen (boetes, claims) en persoonlijk leed.
• Blijvende aandacht voor goede arbeidsomstandigheden maakt de organisatie vitaler.