Wij leveren diensten in Arbomanagement binnen de thema’s veiligheid, gezondheid en welzijn. De uitvoering van onze dienstverlening is op basis van maatwerk. Onze ervaring hebben wij opgedaan in non- profit en profit organisaties en in diverse branches. Wij hebben met klanten mogen werken binnen diverse Arbo thema’s (zie hieronder) en in diverse adviserende en leidinggevende rollen (zie hieronder).

U realiseert met Arbomeerwaarde tijdelijke ondersteuning zodra u hulp nodig heeft. Met Arbomeerwaarde kunt u op een makkelijke manier veranderingen aanbrengen in uw Arbo bedrijfsvoering. U zult merken dat Arbomeerwaarde aansluit bij uw organisatie visie, missie en doelen. U begint met Arbomeerwaarde aan een nieuw hoofdstuk of boek in betrouwbare arbodienstverlening.

A

Arbo beleidsverklaring
Arbo inkoop
Arbojaarverslag
Alcohol, drugs en medicijnen

B

(Bijna)ongevallen
Bedrijfshulpverlening
Beeldschermwerk (RSI/CANS)

C

Certificeringen producten

D

Detacheringen (Arbochecklijst)
Detacheringsprotocol
Duurzame inzetbaarheid

F

Fysieke belasting

G

Gevaarlijke stoffen
Grieppandemie

H

HACCP (hygiëne code)

I

Inspectie SZW

K

Klimaat (koude/warmte/tocht/licht)

L

Lawaai

M

Machineveiligheid
Medewerker tevredenheidsonderzoek

O

Ongewenste omgangsvormen

P

Psychosociale arbeidsbelasting
Prik, snij, spat en bijtincidenten
Preventief Medisch Onderzoek
Persoonlijke beschermingsmiddelen

R

Regresrecht
Risico Inventarisatie & Evaluatie

T

Taak Risico Analyse (TRA)
Toolboxen op Arbothema

W

Werkplekonderzoek

Z

Ziekteverzuim (regie op verzuim)
Zwangerschap en arbeid
Rollen:
Arbo businesspartner
Projectleider
Arbo coördinator
Preventiemedewerker