Wij leveren diensten in Arbomanagement binnen de thema’s veiligheid, gezondheid en welzijn.

Wij leveren diensten in Arbomanagement binnen de thema’s veiligheid, gezondheid en welzijn. De uitvoering van onze dienstverlening is op basis van maatwerk. Onze ervaring hebben wij opgedaan in non- profit en profit organisaties en in diverse branches. Wij hebben met klanten mogen werken binnen diverse Arbo thema’s (zie hieronder) en in diverse adviserende en leidinggevende rollen (zie hieronder).

U realiseert met Arbomeerwaarde tijdelijke ondersteuning zodra u hulp nodig heeft. Met Arbomeerwaarde kunt u op een makkelijke manier veranderingen aanbrengen in uw Arbo bedrijfsvoering. U zult merken dat Arbomeerwaarde aansluit bij uw organisatie visie, missie en doelen. U begint met Arbomeerwaarde aan een nieuw hoofdstuk of boek in betrouwbare arbodienstverlening.

A

Arbo beleidsverklaring
Arbo inkoop
Arbojaarverslag
Alcohol, drugs en medicijnen

F

Fysieke belasting

K

Klimaat (koude/warmte/tocht/licht)

P

Psychosociale arbeidsbelasting
Prik, snij, spat en bijtincidenten
Preventief Medisch Onderzoek
Persoonlijke beschermingsmiddelen

Z

Ziekteverzuim (regie op verzuim)
Zwangerschap en arbeid

B

(Bijna)ongevallen
Bedrijfshulpverlening
Beeldschermwerk (RSI/CANS)

G

Gevaarlijke stoffen
Grieppandemie

L

Lawaai

R

Regresrecht
Risico Inventarisatie & Evaluatie
Rollen:

C

Certificeringen producten

H

HACCP (hygiëne code)

M

Machineveiligheid
Medewerker tevredenheidsonderzoek

T

Taak Risico Analyse (TRA)
Toolboxen op Arbothema
Arbo businesspartner
Projectleider

D

Detacheringen (Arbochecklijst)
Detacheringsprotocol
Duurzame inzetbaarheid

I

Inspectie SZW

O

Ongewenste omgangsvormen

W

Werkplekonderzoek
Arbo coördinator
Preventiemedewerker