Wij leveren diensten in Arbomanagement binnen de thema’s veiligheid, gezondheid en welzijn. De uitvoering van onze dienstverlening is op basis van maatwerk. Onze ervaring hebben wij opgedaan in non- profit en profit organisaties en in diverse branches. Wij hebben een gevarieerd aanbod aan Arbo instrumenten (zie hieronder) en ervaring in diverse adviserende en leidinggevende rollen (zie hieronder).

Met Arbomeerwaarde kunt u op een makkelijke manier veranderingen aanbrengen in uw Arbo bedrijfsvoering. U realiseert uw Arbodoelen stapsgewijs met het plan van aanpak dat u samen met ons heeft gemaakt. Op het moment van samenwerking heeft u de regie. U zult merken dat Arbomeerwaarde aansluit bij uw organisatie visie, missie en doelen. U begint met Arbomeerwaarde aan een nieuw hoofdstuk of boek in betrouwbare arbodienstverlening.

A

Arbo beleidsverklaring
Arbo inkoop
Arbojaarverslag
Alcohol, drugs en medicijnen

B

(Bijna)ongevallen
Bedrijfshulpverlening
Beeldschermwerk (RSI/CANS)

C

Certificeringen producten

D

Detacheringen (Arbochecklijst)
Detacheringsprotocol
Duurzame inzetbaarheid

F

Fysieke belasting

G

Gevaarlijke stoffen
Grieppandemie

H

HACCP (hygiëne code)

I

Inspectie SZW

K

Klimaat (koude/warmte/tocht/licht)

L

Lawaai

M

Machineveiligheid
Medewerker tevredenheidsonderzoek

O

Ongewenste omgangsvormen

P

Psychosociale arbeidsbelasting
Prik, snij, spat en bijtincidenten
Preventief Medisch Onderzoek
Persoonlijke beschermingsmiddelen

R

Regresrecht
Risico Inventarisatie & Evaluatie

T

Taak Risico Analyse (TRA)
Toolboxen op Arbothema

W

Werkplekonderzoek

Z

Ziekteverzuim (regie op verzuim)
Zwangerschap en arbeid
Rollen:
Arbo businesspartner
Projectleider
Arbo coördinator
Preventiemedewerker